Podaci putem svetla (Li-Fi)
#1
Light Fidelity

Li-Fi (Light Fidelity) je tehnologija koja omogućava prenos podataka putem vidljivog svetla. Ova tehnologija koristi LED svetla koja bljeskaju brzo, neprimetno za ljudsko oko, kako bi se prenosili podaci. Signal se šalje u vidu modulacije svetla koje se brzo uključuje i isključuje, stvarajući binarni signal (0 i 1) koji se zatim prima i obrađuje pomoću foto-detektora.

Li-Fi tehnologija ima neke prednosti u odnosu na tradicionalne Wi-Fi mreže. Na primer, Li-Fi signal ne može proći kroz zidove, što znači da je manje podložan hakovanju i krađi podataka. Takođe, brzina prenosa podataka može biti veća od Wi-Fi mreža, a signal se neće mešati sa drugim uređajima koji koriste radio talase.

Međutim, postoji i nekoliko nedostataka. Li-Fi signal ne može putovati velikim udaljenostima i ne može se koristiti u spoljnim uslovima zbog uticaja sunčeve svetlosti. Takođe, uređaji koji koriste Li-Fi tehnologiju moraju biti u vidnom polju jedni drugih kako bi se signal prenosio.

U svakom slučaju, Li-Fi tehnologija ima potencijal da značajno promeni način na koji se prenose podaci i pruži alternativu Wi-Fi mrežama.

Evo nekoliko dodatnih činjenica o Li-Fi tehnologiji:

1. Li-Fi tehnologija može prenositi podatke brzinom do 224 gigabita po sekundi, što je daleko brže od brzine koju može pružiti Wi-Fi tehnologija.

2. Li-Fi je prvi put predstavljen 2011. godine na TED Global konferenciji od strane profesora Haralda Haasa sa Univerziteta u Edinburgu.

3. Li-Fi tehnologija koristi infracrveno i ultraljubičasto svetlo, pored vidljivog svetla, za prenos podataka.

4. Li-Fi može biti koristan u situacijama kada je potrebno izbegavati elektromagnetne smetnje, kao što su bolnice i avioni.

5. Li-Fi je ekološki prihvatljiviji u poređenju sa Wi-Fi tehnologijom jer LED sijalice koje se koriste u Li-Fi tehnologiji troše manje energije od tradicionalnih sijalica.

6. Li-Fi tehnologija se još uvek razvija i postoji potreba za daljim istraživanjem kako bi se poboljšala brzina i pouzdanost prenosa podataka.

7. Neke kompanije već eksperimentišu sa Li-Fi tehnologijom i razvijaju proizvode koji koriste ovu tehnologiju, kao što su pametni telefoni i pametne kuće.

8. Li-Fi tehnologija može biti korisna za industrijske primene, kao što su prenos podataka u skladištima i fabrikama, gde tradicionalne Wi-Fi mreže mogu biti problematične zbog velikog broja metalnih površina koje ometaju signal.

9. Li-Fi tehnologija takođe ima potencijalnu primenu u oblasti sigurnosti, gde se signali mogu ograničiti samo na specifična područja i ne mogu se presretati izvan tih područja.

Svetlo je toliko brzo da čak ni čovekovo oko ne može da ga uhvati a kamoli računar ili bilo koja tehnologija. Li-Fi ima RX prijemnik i TX predajnik, i taj put od RX do TX je nemoguće hakovati jer svetlost ide nenormalnom brzinom. Ovo je jedna od tehnologija koja je razvijena prvo u Indiji gde se uveliko i koristi. Pitanje je trenutka kada će ta tehnologija zaživeti i biti u potpunosti u upotrebi.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)