Bezbedan Balkan

Full Version: Kompromitovan Energotehnika Južna Bačka (entjuba.rs)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Izgleda da su resursi i ove državne ustanove neadekvatno zaštićeni i da se zloupotrebljavaju već duže vreme. Došao sam do ovoga istraživajući incidente vezane za MojDoktor

- Prvo sam ukucao na Google: "mojdoktor sorsix", jer samo već videli da ima testing lokacija kompanije koja je izradila MojDoktor aplikaciju i ideja mi je da proverim da li se i one pojavljuju na spam/malware listama (nisam sve još istražio, ako imate vremena molim vas pogledajte i vi)

- Onda među rezultatima došao sam do ove indexirane prezentacije: "ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ
ПРОФ.ДР ФЕРЕНЦ ВИЦКО", i u njoj sam video na slici ekrana adresu: hbdev.nites.rs.

- IP adresa gde vodi hbdev.nites.rs je 79.101.38.238. Provajder je Telekom Srbija.

- Zatim sam sam u AbuseIPDB pretražio 79.101.38.238/24 i dobio kao rezultat IP adrese: 79.101.38.74, 79.101.38.75, 79.101.38.185, 79.101.38.186, 79.101.38.210. Provajder je Telekom Srbija. Za ovaj slučaj interesantne su nam adrese: 79.101.38.74, 79.101.38.75.

- Detalji na AbuseIPDB za adresu 79.101.38.74 pokazuju incidente počevši od Aprila 2022. do Februara 2023. godine uključujući skeniranje portova i bruteforce karakteristike napada.

- Detalji na AbuseIPDB za adresu 79.101.38.75 pokazuju incidente počevši od Septembra 2022. godine i traju i dalje, uključujući skeniranje portova i bruteforce karakteristike napada.

- Zatim ako IP 79.101.38.74 / 79.101.38.75 ubacimo u Shodan / Shodan, dobijemo hostname: entjuba.rs, utm.entjuba.rs, autodiscover.entjuba.rs, mail.entjuba.rs. Tj. veb prezentacija i mejl server "Energotehnika Južna Bačka".

Detalji sa AbuseIPDB:

[Image: attachment.php?aid=718]

[Image: attachment.php?aid=717]

Detalji sa ShodanIO:

[Image: attachment.php?aid=716]
IP adresa 79.101.38.75 se pojavljuje i na ovoj bot listi: https://antoinevastel.com/data/avastel-l...ot-ips.txt. Arhivirano: https://archive.ph/6UuDZ.

[Image: attachment.php?aid=721]
Napadi sa 79.101.38.75, još uvek traju.

[Image: attachment.php?aid=746]
Napadi sa 79.101.38.75 još uvek traju:

[Image: attachment.php?aid=817]
Greynoise kaže da je SMB Crawler aktivan: https://viz.greynoise.io/ip/79.101.38.75.